poniedziałek, 20 kwietnia 2015

Umowy o szybkie pożyczki a potrzeby i prawa konsumentów

Rynek krótkoterminowych pożyczek w Polsce oferuje konsumentom m.in. szybkie pożyczki online. Związek Firm Pożyczkowych gromadzi tylko wiarygodnych i rzetelnych pożyczkodawców, oferujących uczciwe usługi finansowe, opierające się na klarownych i zgodnych z prawem umowach. Jednak nie wszyscy pożyczkodawcy w branży oferują umowy, na których mucha nie siada.

Federacja Konsumentów uznała większość analizowanych umów o pożyczkę za niezgodnych z ustawą o prawie konsumentów, natomiast Związek Firm Pożyczkowych ocenia raport jako niekompletny z powodu niewystarczających danych. Jak naprawdę wyglądają umowy o szybkie pożyczki? Jak informacje powinny zawierać?Szybkie pożyczki online w raporcie konsumentów

Raport z badania wzorców umownych pożyczek krótkoterminowych został stworzony na podstawie analizy 14 wzorców umów 12 różnych podmiotów, które oferują pożyczki krótkoterminowe. Ocenie podległ również dostęp do innych ważnych dla konsumenta informacji, powiązanych z zawieraniem umów (np. dostęp do czytelnych tabeli opłat i prowizji, regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną, warunków ubezpieczenia). Kluczowe było ich sprawdzenie pod kątem zgodności z prawem, użyteczności dla konsumenta i znalezienie tzw. klauzul niedozwolonych.

Braki w umowach o pożyczki krótkoterminowe

FK zwróciła uwagę na takie poważne wady, uniemożliwiające konsumentom właściwe i w pełni świadome podjęcie decyzji, jak:
  • brak informacji o całkowitych kosztach pożyczki, formularza informacyjnego przed otrzymaniem umowy o pożyczkę,
  • niesprecyzowana RRSO,
  • uogólnione i niezrozumiałe definicje,
  • umowy o dużej objętości i napisane nieprzystępnym stylem,
  • niejasne prawa do odstąpienia od umowy,
  • wysokie koszty powodowane przez przedłużenia spłaty i opóźnienia w spłacie pożyczki.

Związek Firm Pożyczkowych ma pewne wątpliwości

Związek Firm Pożyczkowych jest inicjatorem działań edukacyjnych dla osób o niskiej świadomości ekonomicznej, prowadzący bezpłatną infolinię w sprawach pożyczkowych i kredytowych. Skupia także wiarygodnych pożyczkodawców, dbając o standardy rynku pożyczkowego, działając na korzyść konsumentów.

ZFP nie uznał jednak raportu FK za wyczerpujący temat, ponieważ raport nie został poparty ważnymi danymi liczbowymi. W wypowiedzi prezesa ZFP padła wzmianka o tym, że w raporcie został pominięty rynek pożyczek z ręki do ręki, który jest wygodny głównie dla osób zadłużonych, które w ten sposób często wpadają w ryzykowne pętle pożyczkowe.

ZFP stoi także za opinią, że raport Związku Konsumentów z jednej strony słusznie godzi w nieuczciwych pożyczkodawców, z drugiej strony - rzutuje negatywnie na cały rynek pożyczek.

Konsumencie, na co musisz zwracać uwagę w umowach o pożyczkę?

Pożyczki online mają wiele zalet (https://www.pozyczkomat.pl/strona/zalety-pozyczek), ale należy być czujnym i każdą pożyczkę należy gruntownie przeanalizować. Regulaminy i umowy powinny zostać przeczytane od deski do deski przez pożyczkobiorców. Opłaca się również zerknięcie na tabelę opłat i prowizji, czy aby nie widnieją tam niepokojące kwoty. Konsument obowiązkowo musi być świadomy RRSO i całkowitego kosztu pożyczki.

Klient powinien zapoznać się z listą klauzul niedozwolonych w umowach pożyczkowych, a następnie sprawdzić, czy nie zostanie obarczony kosztami niezgodnymi z prawem. Tyczy się to m.in. kosztów za wezwania do zapłaty – zasady ich wysyłania powinny być precyzyjnie określone i rozsądne – pożyczkobiorca musi mieć czas na zareagowanie na pojedynczy monit, za który pożyczkodawca nie może zażądać kilkudziesięciu złotych!

Pożyczkobiorcy powinni mieć na uwadze również inne braki, które wypunktowała Federacja Konsumentów. Ich występowanie to znak, że lepiej poszukać innego i godnego zaufania pożyczkobiorcy, najlepiej takiego, który należy do Związku Firm Pożyczkowych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz