wtorek, 21 kwietnia 2015

Lokata Bezkarna - gwarancja wypłaty odsetek - gratka dla konsumenta!

Lokata Bezkarna z gwarancją wypłaty odsetek to prawdziwa gratka dla konsumenta. Ma ona tę zaletę w stosunku do klasycznej lokaty bankowej, że przy chęci wypłaty naszych pieniędzy zyskujemy 100% wypracowanych odsetek.

Lokata Bezkarna to optymalna oferta dla Nowych Klientów otwierających Konto Indywidualne BGŻOptima łącząca wyjątkowo solidne oprocentowanie lokaty z komfortem wypłaty środków - bez utraty naliczonych odsetek. Możesz ją w każdej chwili „bezkarnie” zerwać a wypracowane odsetki i tak trafią na Twoje konto.
  • gwarancja wypłaty odsetek naliczonych do czasu zerwania lokaty;
  • pewne i solidne 4% (oprocentowanie stałe w skali roku);
  • 3-miesięczny okres lokaty;
  • min. kwota lokaty to jedynie 1000 zł;

Warunki?
  • Lokata Bezkarna jest lokatą terminową, nieodnawialną, otwieraną w złotych polskich.
  • Możesz założyć tylko 1 lokatę. Po jej zakończeniu naliczone odsetki zostaną przekazane na Twoje konto oszczędnościowe.
  • W przypadku zerwania lokaty przed terminem zapadalności zostanie Ci zwrócony kapitał oraz odsetki w kwocie równej 100% kwoty odsetek naliczonych od dnia otwarcia Rachunku Lokaty  do dnia poprzedzającego dzień zerwania lokaty włącznie.
Zainteresowany/a? Kliknij poniżej lub na ten LINK:Ważne! Lokatę bezkarną może otworzyć Klient, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zawierania Umowy Ramowej dotyczącej Konta Indywidualnego BGŻOptima nie był posiadaczem tego konta. Jeżeli Klient nie spełni tego warunku zakładana lokata jest zakładaną przez Klienta Lokatą standardową 3 miesięczną.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz