wtorek, 21 lipca 2015

Jak amortyzować samochód na kredyt?

Kredyt samochodowy jest popularnym sposobem finansowania zakupu nowego auta. Firmom pozwala zaplanować wydatki na kolejne miesiące i nie powoduje zamrożenia kapitału – często niezbędnego do inwestycji. Poza tym jest udzielany na atrakcyjniejszych warunkach niż tradycyjne pożyczki konsumpcyjne i tak jak
w przypadku leasingu, auto na kredyt również można amortyzować.Amortyzacja

Amortyzacja to proces stopniowej utraty wartości majątku trwałego wywołany zużyciem fizycznym, które powstało wskutek eksploatacji, oraz postępem technicznym. Ta utrata wartości przenoszona jest na wartość wytworzonych produktów z wykorzystaniem amortyzowanego środka trwałego. Przedsiębiorcy mają prawo do wliczenia w koszty prowadzonej działalności gospodarczej zakupionych, wytworzonych lub otrzymanych części majątku. Ale tą wpisaną wartością nie jest bezpośrednia cena zakupu lub wytworzenia lecz odpis amortyzacyjny.

Amortyzacji podlegają będące własnością lub współwłasnością podatnika wartości niematerialne i prawne, środki trwałe, inwestycje, budowle na cudzym terenie, budynki oraz inne składniki majątku, które nie są jego własnością, ale spełniają wymagania do uwzględnienia ich za środki trwałe wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności albo są podmiotem umowy dzierżawy, najmu czy leasingu. Warto podkreślić, że przewidywany okres użytkowania wymienionych części majątku musi być dłuższy niż rok.
Wymienione produkty w dniu przyjęcia do używania muszą być kompletne i zdatne do użytku. W ewidencji środków trwałych należy uwzględnić wszystkie składniki majątku firmy, których wartość przekracza 3500 zł. Tańsze mogą zostać wpisane, ale nie jest to konieczne.

Kredyt na samochód

Na rynku znajdziemy mnóstwo ofert kredytu na samochód. Banki rywalizują ze sobą w tworzeniu nowych produktów, odpowiadających na potrzeby klientów. Czasami nawet bez wkładu własnego możemy jeździć najnowszym modelem. Jak wybrać najlepszą ofertę? Przede wszystkim należy określić, czy jesteśmy zainteresowani zakupem nowego, czy używanego auta. Decydując się na samochód prosto z salonu jesteśmy w lepszej sytuacji, ponieważ możemy skorzystać z oferty banków samochodowych (tzw. captive banków) powiązanych z koncernami motoryzacyjnymi. Przedstawi nam ją doradca już podczas oglądania auta. Taki kredyt na samochód ma wiele zalet. Przede wszystkim wiąże się z uproszczeniem procedur przyznania kredytu i skróceniem do minimum okresu oczekiwania na pojazd.

Amortyzacja auta na kredyt


Auto na kredyt można wpisać do ewidencji środków trwałych i tym samym amortyzować je. Jednakże możemy to zrobić jedynie częściowo. Bank udzielając nam kredytu zabezpiecza jego terminową spłatę właśnie zakupionym w ten sposób samochodem (ustala jego przewłaszczenie na zabezpieczenie). W wyniku tego auto stanowi współwłasność zarówno użytkownika, jak i banku. Aby móc je zamortyzować, należy ustalić jego wartość początkową w takiej proporcji, w jakiej jest ono naszą własnością. Natomiast odsetki od zaciągniętego kredytu w całości możemy wliczyć do kosztów prowadzenia działalności w chwili ich zapłaty.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz