wtorek, 19 stycznia 2016

Wyższe kary za brak OC

Od nowego roku właściciele pojazdów, którzy nie zawarli obowiązkowego ubezpieczenia OC, muszą liczyć się z wyższymi niż dotychczas karami. Od 1 stycznia 2016 r. kary za brak polisy dla posiadaczy samochodów osobowych wynoszą 3700 zł, a w przypadku samochodów ciężarowych – aż 5550 zł. 
 
Obowiązek posiadania aktualnej polisy OC dla każdego właściciela zarejestrowanego pojazdu wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z dn. 22 maja 2003 r. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni właścicieli pojazdów od konsekwencji finansowych, w sytuacji gdy spowodują kolizję lub wypadek i wyrządzą szkodę innym osobom lub uszkodzą cudze mienie. 
 
Gdy kupujemy nowy samochód w salonie, sprawa jest prosta. Ubezpieczenie nowego auta należy wykupić najpóźniej w dniu rejestracji. W przypadku samochodu używanego należy przede wszystkim upewnić się czy poprzedni właściciel miał wykupione OC. Warto sprawdzić ważność polisy na stronie www.ufg.pl. Jeśli sprzedawca nie miał ubezpieczenia, mamy obowiązek ubezpieczyć auto najpóźniej w dniu kupna. Jeśli samochód ma ważne OC, możemy postąpić na dwa sposoby – kontynuować ubezpieczenie lub zrezygnować z niego (może być to opłacalne jeśli możemy uzyskać wyższe zniżki) i najpóźniej tego samego dnia wykupić nową polisę.

Nowy rok, nowe kary

Wraz z początkiem stycznia 2016 podwyższeniu uległy kary za brak OC. Ich wysokość obliczana jest na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2016 roku wynosi 1 850 zł brutto. W przypadku braku ubezpieczenia samochodu osobowego płacimy dwukrotność pensji minimalnej (3 700 zł). Wyższe opłaty zostały przewidziane dla aut ciężarowych, ciągników i autobusów. Poruszając się tego typu pojazdem bez umowy OC musimy liczyć się z karą wynoszącą trzykrotność minimalnego wynagrodzenia (5 550 zł).

Powyższe kwoty ulegają gradacji w zależności od tego, jak długo nasz pojazd nie był ubezpieczony.
  • Gdy okres bez ochrony nie przekracza 3 dni, płacimy 20% pełnej opłaty.
  • Gdy wynosi od 4 do 14 dni– płacimy 50% pełnej opłaty.
  • Po przekroczeniu dwóch tygodni bez ubezpieczenia musimy zapłacić pełną opłatę.
Należy pamiętać, że zapłacenie kary nie zwalnia nas z obowiązku wykupienia polisy. 
 
Metody kontroli 
 
Z uwagi na ustawowy obowiązek wykupienia OC, policja wraz z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, podejmują działania w celu skutecznego zidentyfikowania i ukarania spóźnialskich lub nieuczciwych kierowców. Jedną z metod są oczywiście kontrole drogowe. W celu wyeliminowania jak największej liczby aut jeżdżących bez OC, UFG wprowadził system e-Zawiadomienia. Gdy podczas kontroli okaże się, że poruszamy się bez opłaconej polisy, policjant wysyła elektroniczne zawiadomienie do Funduszu, który rozpoczyna postępowanie wyjaśniające. 

 
Obowiązek ubezpieczenia dotyczy właścicieli wszystkich pojazdów podlegających rejestracji – niezależnie od tego, czy poruszają się po drogach czy z jakichś powodów nie są używane, dlatego UFG wdrożył program „Wirtualny Policjant”. Służy on do przeszukiwania bazy polis pojazdów w celu wykrycia przerw w ubezpieczeniu zarejestrowanych samochodów. W sytuacji wykrycia przerwy w opłatach system przekazuje odpowiednie dane do Funduszu, który wysyła do właściciela wezwanie do zapłaty.

Jeżeli wezwany nie dysponuje dokumentami potwierdzającymi zawarcie ubezpieczenia OC, w ciągu 30 dni musi uregulować karę. W przeciwnym wypadku przeciw niemu zostaje wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Umorzenie kary

W uzasadnionych przypadkach Fundusz dopuszcza umorzenie części lub całości nałożonej kary. Może także udzielić ulgi. Za uzasadnione przypadki uznaje się przede wszystkim trudną sytuację materialną, majątkową lub życiową osoby wezwanej do zapłaty. Aby starać się o umorzenie sprawy należy napisać stosowny wniosek, który zostanie rozpatrzony przez specjalne powołaną Komisję.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz